Alukov покрития за басейни
Menu
 

ПОДДРЪЖКА

Почистване

Поликарбонатът трябва да се почиства редовно, за да се отстранят замърсяванията от повърхността. В повечето случаи просто трябва да изплакнете конструкцията на корпуса и поликарбоната със струя вода (намираме, че измиването със струя/мощност е най-доброто). Ако има много мръсотия, можете да измиете покритието със сапунена вода или меки почистващи препарати. Използвайте чиста гъба, за да измиете повърхността на алуминиевата конструкция. Не използвайте почистващи абразивни продукти, които могат да причинят драскотини по повърхността на поликарбоната. Моля, обърнете внимание, че е забранено използването на продукти, съдържащи бензол, бензин, ацетон или почистващ прах. Препоръчително е да не почиствате поликарбоната, когато е горещ от слънцето. Не използвайте остри инструменти за почистване на корпуса.

Защита на покритието от силен вятър

За да предотвратите излитане на корпуса при силен вятър, е необходимо корпусът да бъде затворен и заключен в релсите. Крайните панели трябва да бъдат затворени и заключени, както и всяка врата или прозорец. Не плъзгайте нито един сегмент от корпуса по време на силен вятър. Под покритието не трябва да има хора по време на силен вятър.

Защита на покритието от тежък сняг

Трябва да предотвратите натрупването на по-големи количества сняг върху покритието през зимата. Теглото на мокрия сняг е няколко пъти по-голямо от пресния сняг. Например 10 cm мокър сняг тежи около 100 kg/m2. Трябва да отстраните снега от покритието симетрично, за предпочитане от двете страни наведнъж, така че конструкцията да не се натоварва неравномерно.