VENEZIA™ Покритие за басейни

Покритието за басейни модел Venezia е изградено с почти отвесни стени. Неговата форма осигурява използваем обход на басейна в закрито състояние от 4-те му страни. Модел Venezia е оптимално решение от гледна точка на функционалността, защото почти 100% от площта под покритието е обходима и използваема.