OMEGA™ Покритие за басейни

Приплъзгащото се покритие за басейни OMEGATM получава името си благодарение на неговата форма, даваща възможност безкомпромисно да получите повече място. Пространството, което Ви осигурява покритието, прави  Вашия комфорт безграничен. Еднакъв размер с маскимализирано пространство. Дъговидните стенни повърхности придават още по-голямо пространство под покритието, но то всъщност е по-ниско, отколкото изглежда. В резултат на комбинацията от закръглени форми и остри ъгли височината му незначително се увеличава с нарастване на ширината.