STYLE Покритие за тераси

Модел STYLE™ се изработва с цел конструкцията да покрие терасата, намираща се непосредствено до сградата. Горната релса на Style се монтира върху стената или постройката, a долу на пода се поставя класическа релса от типа Progres. Сегментите могат да бъдат придвижвани наляво-надясно, но често се отварят от средата към двата края на покритието (особено при по-големи размери).